Iceland Image Bank / photo : Pascal Fellonneau
 
photo : Pascal Fellonneau
Austur - Fjallabaksleid, July 2003
Austur - Fjallabaksleid, Juillet 2003