Iceland Image Bank / photo : Pascal Fellonneau
 
Eminem car, Hafnarfjordur, August 2004
Voiture Eminem, Hafnarfjordur, Août 2004